Actuacions AFIC

ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS

En curs

Assessorem als emprenedors per a la realització del seu pla d’empresa i posada en marxa de noves activitats generadores d’ocupació.

Més informació

ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES

En curs

Asesoramos a emprendedores para la realización de su plan de empresa y puesta en marcha de nuevas actividades generadoras de empleo.
 

Més informació

FORMACIÓ AL COMERÇ

En curs

L’agència AFIC de l’Ajuntament de Puçol impulsa accions de formació per a què els comerciants i altres empresaris actualitzen els seus coneixements sobre la gestió empresarial.

Més informació

FORMACIÓN AL COMERCIO

En curs

La AFIC del Ayuntamiento de Puçol impulsa acciones de formación para que los comerciantes y otros empresarios actualicen sus conocimientos sobre la gestión empresarial.

Més informació

PROMOCIÓ COMERCIAL

En curs

L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial de l’Ajuntament de Puçol realitza diverses campanyes de promoció del comerç local.

Més informació

PROMOCIÓN COMERCIAL

En curs

La Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial del Ayuntamiento de Puçol realiza diversas campañas de promoción del comercio local.

Més informació

© 2021 - Ajuntament de Puçol - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball