Actuacions AFIC

En curs

En curs

En curs

En curs

Assessorem als emprenedors per a la realització del seu pla d’empresa i posada en marxa de noves activitats generadores d’ocupació.

En curs

Asesoramos a emprendedores para la realización de su plan de empresa y puesta en marcha de nuevas actividades generadoras de empleo.
 

En curs

L’agència AFIC de l’Ajuntament de Puçol impulsa accions de formació per a què els comerciants i altres empresaris actualitzen els seus coneixements sobre la gestió empresarial.

En curs

La AFIC del Ayuntamiento de Puçol impulsa acciones de formación para que los comerciantes y otros empresarios actualicen sus conocimientos sobre la gestión empresarial.

En curs

L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial de l’Ajuntament de Puçol realitza diverses campanyes de promoció del comerç local.

En curs

La Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial del Ayuntamiento de Puçol realiza diversas campañas de promoción del comercio local.

En curs

Els nostres serveis

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
© 2021 - Ajuntament de Puçol - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball