El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: HORTA NORD
Extensió (km2): 18.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 18.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 9550
Nre. d'hòmens: 9468
Xifra de població: 19357
Nre. de llars: 9468
Densitat de població: 1075.38 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 84 3196.00 m2
Supermercats 4 6273.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 24 923.00 m2
Llar 38 5363.00 m2
Resta no alimentació 105 12862.00m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars 1 65.00 m2
Altre comerç mixte 9 768.00 m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
14.24 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 1837
Nre. de IAE comercials: 337
Nre. de mercats: 1
Mercat municipal: Mercado municipal. Calle Mariano Amigó, s/n
Nre. mercats no sedentaris: 3
Mercats no sedentaris: - Mercadillo de los martes, de 8:30 a 14:00 h., en la calle El Cid y adyacentes.

- Mercadillo de los sábados, de 8:30 a 14:00 h., en la calle Morvedre y adyacentes.

- Mercadilllo extraordinario de verano, los jueves de julio y agosto, de 18:00 a 22:00 h. en la calle Riu Xúquer, Playa de Puçol.

Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

Els nostres serveis

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
© 2021 - Ajuntament de Puçol - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball