Actualitat Notícies

Buscar en el títol:
L'AGÈNCIA DE CO.LOCACIÓ, SOLUCIÓ DE RRHH
MAI 2012

L’Ajuntament de Puçol ha sigut autoritzat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal per a prestar el servei d’Agència de Col·locació. D’esta manera, les necessitats de recursos humans que tinguen els comerços i...

Més informació

LA AGENCIA DE COLOCACIÓN, SOLUCIÓN DE RRHH
MAI 2012

El Ayuntamiento de Puçol ha sido autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal para prestar el servicio de Agencia de Colocación. De este modo, las necesidades de recursos humanos que...

Més informació

APROVAT EL PROJECTE PUÇOL EMPRÉN
FEB 2012

La Junta de Govern local ha aprovat PUÇOL EMPRÉN, un programa de formació-ocupació de l’Ajuntament de Puçol per a recuperar les oportunitats d’ocupació en el municipi. Es tracta d’acords entre el...

Més informació

APROBADO EL PROYECTO PUÇOL EMPRENDE
FEB 2012

La Junta de Gobierno local ha aprobado PUÇOL EMPRENDE, un programa de formación-empleo del Ayuntamiento de Puçol para recuperar las oportunidades de empleo en el municipio. Se trata de acuerdos entre el servicio municipal de empleo y las...

Més informació

L'AGRÀRIA S'INTEGRA EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
DES 2011

A partir de l’1 de gener, tots els treballadors per compte aliè del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social s’integren dins del Règim General, i tindran un sistema especial de...

Més informació

LA AGRARIA SE INTEGRA EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DES 2011

A partir del 1 de enero, todos los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social se integran dentro del Régimen General, y tendrán un sistema especial...

Més informació

DESAPAREIX EL CARNET DE MANIPULADOR D’ALIMENTS
NOV 2011

Des de la transposició de la Directiva Bolkestein i la derogació del Decret 73/2001 del Govern Valencià, ja no cal parlar més de Carnet de Manipulador d’Aliments. Desapareix l’autorització a acadèmies...

Més informació

DESAPARECE EL CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
NOV 2011

Desde la trasposición de la Directiva Bolkestein y la derogación del Decreto 73/2001 del Gobierno Valenciano, ya no cabe hablar más de Carnet de Manipulador de Alimentos. Desaparece la autorización a...

Més informació

LA MURTA OFRECE PARCELAS LISTAS PARA INSTALAR EMPRESAS DE SERVICIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA
JUL 2011

El_Ayuntamiento de Puçol presenta el polígono terciario La Murta ubicado en el área metropolitana de Valencia. La zona posee las infraestructuras necesarias para el desarrollo de cualquier actividad del sector...

Més informació

LA MURTA OFERIX PARCEL•LES LLESTES PER A INSTAL•LAR EMPRESES DE SERVEIS EN L’ÀREA METROPOLITANA
JUL 2011

L’Ajuntament de Puçol presenta el polígon terciari La Murta ubicat en l’àrea metropolitana de València. La zona posseïx les infraestructures necessàries per al desenvolupament de qualsevol activitat del sector serveis. L’Ajuntament...

Més informació

© 2021 - Ajuntament de Puçol - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball